Oppmåling

– Utsetting
– Veistikking
– Data til SOSI
– Kontrollmåling
– Grensepåvisning
– Setningskontroll
– Kotekartlegging (også ved bruk av drone)
– Terrengprofilering (også ved bruk av drone)
– Masseberegning (også ved bruk av drone)
– Produksjon maskinstyringdata (Trimble, Topcon og Leica)

Punktsky
3D-modell
Trimble R10 Rover