Oppmåling

Vi utfører det meste av oppmålingstekniske oppdrag innen landmåling. Vi innehar omfattende erfaring og kompetanse innenfor faget. Dette sammen med nytt og moderne utstyr gjør at vi kan levere et kvalitetssikret produkt. Vi kan hjelpe deg med følgende

– Utsetting
– Veistikking
– Data til SOSI
– Asbuilt-, FKB- og NVDB-dokumentasjon
– Kontrollmåling
– Setningsmåling
– Rystelses/vibrasjonsmåling
– Grensepåvisning
– Maskinstyringsdata
– Kotekart
– Terrengprofilering (også ved bruk av data drone)
– Masseberegning (også ved bruk av data fra drone)