Om oss

Hva gjør vi?

Aerial Geo Survey as er et firma som benytter moderne utstyr for kartlegging og oppmåling. Vi bruker avanserte RPAS-droner som vi bruker til 3D-kartlegging, foto og video, dokumentasjon og inspeksjon. Vi tar oppdrag over hele Sør-Norge.

Tjenester

– Oppmålingstjenester/landmåling
– Kartlegging og 3D-modellering av: bakken, skråninger, masser, deponier, veier, bygninger og andre konstruksjoner.
– Inspeksjon/termografering av: broer, høyspentmaster, strømstasjoner, telemaster, solcellepanel, bygninger og andre lignende objekter.
– Foto og video fra luften av: eiendommer, bolig, næring, “eventer” og mye mer.

I tillegg kan vi ved hjelp av RPAS-drone tilby:
flyfoto, ortofoto, høydefoto, 360 graders panoramafoto og areal- og volumberegninger.

Sikkerhet

Aerial Geo Survey har de nødvendige tillatelsene for å drive RPAS-operasjoner. Våre ansatte har kursbevis fra vår RPAS-leverandør i Tyskland. Videre har vi rutiner og sjekklister som sikrer god og trygg arbeidsflyt ved bruk av RPAS ute i felt. Våre droner letter og lander vertikalt slik at vi trenger liten plass å operere på. Det gjør at vi kan ta av fra både trange og kuperte steder. Aerial Geo Survey benytter seg av droner med lukket system, det vil si “ingen åpne propeller” noe som bedrer sikkerheten.

Aerial Geo Survey

Vi jobber for å gi våre kunder et godt og kvalitetssikret produkt og vi lytter alltid til våre oppdragsgivere.

Våre utstyrsleverandører er Aibotix, Leica, Trimble og DJI.

 

Kontakt oss

Aerial Geo Survey as
Kongleveien 10
3225 Sandefjord
Tlf.: +47 41 63 09 40
E-post: post(at)agsurvey.no

Foretaksnummer: 913 440 781 MVA

Vil du kontakte oss via kontaktskjema, kan du gjøre det her: