Kartlegging med drone på Langøya

Aerial Geo Survey har ved hjelp av drone kartlagt et steinlager på Langøya i Holmestrand. Steinlageret dekker 90 dekar. Takk til Carl C Fon as for oppdraget.

Vertikal datainnsamling

Med vårt RPAS-system ble det samlet inn høyoppløselige bilder. Disse ble brukt til prosessering av punktsky og 3D-modell.

Vertikal datainnsamling

Utsikt

Utsikt mot nord.

Utsikt

Holmestrand by sees til venstre i bildet.