Kartlegging av steinbrudd

Aerial Geo Survey har kartlagt Nord-Europas største steinbrudd Klåstad i Vestfold. Takk til Lundhs AS for oppdraget.

Vertikal datainnsamling

Med vårt RPAS-system ble det samlet inn 612 høyoppløselige bilder. Disse ble brukt til prosessering av 3D-modell.

Utsikt

Utsikt over steinbruddet sett mot nord.

Takeoff

Litt programmering før takeoff.