Kartlegging og 3D-modellering

Ved hjelp av UAS-systemer leverer vi ortofoto, terreng- og 3D-modeller med ønsket nøyaktighet for bruk til dokumentasjon, beregning og visualisering. Denne metoden er effektiv både på store og små prosjekter.

Ortofoto – et høyoppløselig georeferert kart

Kartlegging fra luften gjør det mulig å skape et høyoppløselig georeferert ortofoto. Et ortofoto har de samme geometriske egenskapene som et kart har og det kan knyttes til et referansesystem. Ortofoto kan benyttes til blant annet grunnlag for kartvedlikehold, analyser og saksbehandling og det kan også brukes sammen med digitale kartdata. Ortofoto settes sammen med terrengdata for 3D-visualisering.

Punktsky – et nyttig verktøy i planleggings- og prosjekteringsfasen

I planleggings- og prosjekteringsarbeider vil en punktsky av bakken effektivisere planleggingsprosessen, redusere risiko og spare kostnader. Fra punktskyen kan man generere ulike 3D-produkter som skyggemodell, TIN-modell og 3D-koter. Dette er gode verktøy for å visualisere høydeforskjeller og detaljer i terrenget på en enkel måte for de som ikke er vant til å lese kart og kurver

Effektiv kartlegging!

Se hvordan RPAS-systemet fungerer.

Terrengmodell – analyse og visualisering

Terrengmodeller egner seg til beregning av terrenghelninger, terrengprofiler, arealberegning, masseberegning, skjæringer, profiler og kartlegging av skredutsatte områder. I en terrengmodell kan det plasseres veier, bygninger og bygge-groper. Terrengmodeller gir muligheter for avanserte analyser og visualisering av topografien. Våre terrengmodeller teller høyde i meter fra NN1954 (snart NN2000).

Analyser – fra solforhold til helningsanalyse

Geografiske analyseverktøy gjør at en kan beregne mønster og relasjoner i dataene og visualisere det i kart og diagrammer. Med GIS verktøy kan vi fra terrengmodellen utlede en rekke analyser som blant annet: solskygge, solinnstråling, topografisk kart, digital høyde modell (DEM), eksposisjonskart, vegetasjonsendringer, helningsanalyse, risikoanalyser, nedslagsfelt osv.

Kontrollpunkter – nøyaktig georeferering

Aerial Geo Survey benytter seg av toppmoderne GNSS-rover for innmåling av kontrollpunkter. Ved 3D-kartlegging fra luften distribuerer vi 8-12 (eller flere etter behov) kontrollpunkter i området som skal kartlegges. Disse kontrollpunktene måles inn med ca. 1 cm. nøyaktighet. Under prosessering av 3D-modellen brukes punktene til georeferering.

Fra rådata til ferdig produkt

Vi kan levere rådata for prosessering eller vi kan levere ferdige 3D-modeller, terrengmodeller, 3D-koter og triangelmodeller. Vi leverer også flere typer analysekart.