Inspeksjon fra luften

Droneinspeksjon

Droneinspeksjon

Våre systemer gir mulighet for risikofri inspeksjon av høyspentledninger, trafostasjoner og master.

Aerial Geo Survey tilbyr inspeksjon fra luften. Med vårt system kan vi inspisere bygninger, objekter og kontruksjoner fra forskjellige høyder og vinkler. Med DSLR-kamera får vi høyoppløselige bilder. Vi samler bildene i felt og du gjør selve inspeksjonen på kontoret.

Inspeksjon av trafo og høyspentmaster

Vi kan også tilby inspeksjon med IR-kamera fra luften. IR-inspeksjon fra luften kan enkelt påvise energilekkasje, varmelekkasje, varmegang i bygninger og el-installasjoner.

Inspeksjon

Se hvordan inspeksjon av høyspentmaster med vår Aibot X6 foregår.

Inspeksjon av broer

Vi kan inspisere broer fra alle vinkler også undersiden. Se hvordan det gjøres i denne videoen: